MENU CLOSE

Velkommen til Pikene på Broens nettkino, en strømmekanal for kunstnerfilmer som er produsert og co-produsert av Pikene i samarbeid med kunstnere i det norsk-russiske grenselandet! Midt i disse corona-pregete tidene, vil vi gi publikum adgang til filmene og videoverkene som har hatt sine premierer under vår årlige festival Barents Spektakel opp i gjennom årene og som har satt søkelys på aktuelle problemstillinger her oppe i nord.

Welcome to Pikene at Broen’s online cinema, a streaming channel for artist films produced and co-produced by Pikene in collaboration with artists in the Norwegian-Russian borderland! In the midst of these corona times, we give the public access to the films and video works that have had their premieres during our annual Barents Spektakel festival throughout the years, and which have highlighted current issues here in the north.

Send this to a friend