Exhibitions 2024

Toril Johannessen, Bianca Hisse, Marit Ellisiv Landsend, Marsil Andjelov Al-Mahamid, Philipp Guzeev, Siri Hermansen og Alena Vlasova

Guarantee of Freedom, Security and intergenerational Traumas
15.02–20.03

Gruppeutstillingen ‘Guarantee of Freedom, Security and intergenerational Traumas ‘bringer sammen kunstnere som reflekterer rundt ubehagelige, smertefulle og tragiske øyeblikk fra en diskutabel fortid, vår surrealistiske nåtid og skremmende fremtid. Kunstnerne løfter fram personlige og kollektive traumer, konsekvensene av militær opprustning, autoritære regimers repeterende narrativer, imaginær sikkerhet og den falske glansen fra historiens triumfer. Utstillingen er en del av utstillingsprogrammet under Barents Spektakel 2024: Soft Shields.

Utstillingen er støttet av Kulturdepartementet, Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Kulturdirektorartet, Utenriksdepartementet og BarentsKult

Photo by Oleg Khadartsev

Kunstnergruppen Solastalgia: Sidsel Bonde, Ann Edvartsen, Åsne Eldøy, Christine Hansen, Skade Henriksen og Andrea Grundt Johns

Solstalgia 4.0: Forsøksfelt
11.04–25.05

Utstillingen Solstalgia 4.0: Forsøksfelt tar utgangspunkt i de menneskeberørte landskapene i Sør-Varanger og Øst-Finnmark. Begrepet Solastalgia er utviklet av filosofen Glenn Albrecht som beskriver det som «hjemlengselen du har når du fortsatt er hjemme», når nærmiljøet endrer seg på urovekkende måter. Kunstnerne besøker i sin praksis områder preget av mineralutvinning og andre former for menneskelige inngrep. I utstillingen på Terminal B ser gruppen nærmere på de menneskeberørte landskapene i Sør-Varanger og Øst-Finnmark gjennom materialbearbeiding, fotografi, tekst, video og installasjoner. Utstillingen er delvis basert på residencyopphold hos Pikene på Broen og presenterer helt nye, stedsspesifikke verk.

Prosjektet er støttet av Kulturdirektoratet, Fritt Ord, Nordic-Baltic Mobility Program for Culture, Finnmark fylkeskommune og Kulturdepartementet

Photo by Oleg Khadartsev

Ingeborg Annie Lindahl og Trond Lossius

​​Begrensning og bevissthet
13.Juni-3.August

Utstillingen Begrensninger og bevissthet er et samarbeidsprosjekt mellom kunstnerne Ingeborg Annie Lindahl og Trond Loussius. Sammen skaper kunstnerne en  audiovisuell opplevelse basert på arbeid med lyd, kritt-tegning, metall, farger og lys gjennom  et tverrfaglig samarbeid som er stedstilpasset og prosessorientert. Lindahl og Lossius er opptatt av endringsprosesser og hvordan disse samvirker mellom lokale forhold og storsamfunnet. Sammen skildrer de moderne omgivelser hvor skillet mellom natur og vår egen tilstedeværelse gradvis viskes ut. Utstillingen er basert på residencyopphold hos Pikene på Broen og presenterer helt nye, stedsspesifikke verk. 

Prosjektet er støttet av Kulturdepartementet, Finnmark fylkeskommune, Kulturdirektorartet, BarentsKult, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Troms Fylkeskommune og Den norske filmskolen, Høgskolen i Innlandet.

Photo courtesy by author

Trond Ansten i samarbeid med Nordnorsk Kunstnersenter

22.august-27. september

Gjennom sin bakgrunn som håndverker, biolog, treskjærer og erfaring med jakt og fiske, bruker den Tromsøbaserte kunstneren Trond Ansten naturbaserte materialer i sitt kunstnerskap og utforsker sider ved vårt forhold til naturen og dets ressurser. Hva er det av glemt kunnskap som kan åpne opp for nytt potensial og måter å forholde seg til natur og naturressurser på, enn det vi ser i dag? 

I utstillingen på Terminal B presenteres helt nye verk, skulpturer og installasjoner hvor Ansten eksperimenterer med avfall fra fiskeindustri og krabbefangst. Utstillingen er delvis basert på residencyopphold hos Pikene på Broen.

Prosjektet er støttet av  Kulturdepartementet, Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Kulturdirektorartet og BarentsKult

Photo by Mihály Stefanovicz

Med Marit Landsend, i samarbeid med filmskaper Eilif Landsend

Jernverk
24.oktober–30.november

Kunstner og keramiker Marit Landsend fortsetter prosjektet sitt som ble presentert på Terminal B i forbindelse med 75-årsjubileet på Frigjøringsdagen. Kunstnerens personlige relasjon til den lokale krigshistorien i Sør-Varanger er fremdeles sentral i utstillingen som settes opp i anledning 80-årsjubileet av Frigjøringsdagen. Utstillingen er basert på residencyopphold hos Pikene på Broen og presenterer helt nye, stedsspesifikke verk.

Prosjektet er støttet av  Kulturdepartementet, Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Kulturdirektorartet, Utenriksdepartementet og BarentsKult

Photo by Oleg Khadartsev

Desemberprogram på Terminal B

 

7.12-21.12

Årets desembermåned på Terminal B blir fylt opp av et variert program, blant annet utstilling med Sør-Varanger fotoklubb, konserter, performancer, juleverksted og masse mer. Følg med for oppdatert program.

Programmet er støttet av Kulturdepartementet, Finnmark fylkeskommune og Kulturdirektorartet

Photo by Oleg Khadartsev