MENU CLOSE

Transborder Café + Moddi // Win-win: Art-based tourism in the North

Nord har blitt både et utgangspunkt for kunstnerisk research og en attraktiv turistdestinasjon for folk fra hele kloden. Reiselivet er den største næringen i Sør-Varanger, som mange andre steder i Nord-Finland og Nord-Vest Russland. I likhet med reiselivsbransjen som sliter på grunn av koronarestriksjoner og stengte landegrenser, rammes kulturbransjen hardt av samlingsrestriksjoner.

Når kultur og reiseliv er de som sliter mest, hvordan kan koalisjon av kunst og det lokale reiselivet styrke hverandre og forvandle krisen til en ”vinn-vinn” situasjon?

Vi har invitert eksperter fra det internasjonale Nord til å dele deres erfaringer med kunstbasert reiseliv, og drøfte nye måter for samhandling og samskaping på tvers av kunst og det lokale reiselivet:

 • Samisk kunstnerkollektiv Dáiddadállu v/Dine Fenger Lynge (NO)
 • Kunstsenter Second school v/Natalia Sidorina (RU)
 • Festivalsjef for Barents Bird Irina Ivanova (RU)
 • Kulturpilot v/ daglig leder Gry-Anita Kristiansen (NO)
 • Prosjektteamet bak Karelian Art-Residency Network and Art Tourism (RU)
 • Grunnleger av Snowhotel Kirkenes Kåre Tannvik (NO)
 • Kunstner, forsker og foreleser Dr. Maria Huhmarniemi, University of Lapland, Faculty of Art and Design (FI)

Samtalen modereres av Dag Norum fra Visit Kirkenes.

Den folkekjære artisten Moddi, born and raised i Senja og berømt i hele Norge og i utlandet, vever et ekte nordnorsk og hjertevarmende musikalsk rammeverk til denne kvelden.

Fremhevet bilde: Ksenia Novikova/Barentssekretariatet

The North has become both a starting point for artistic research and a tempting touristic destination for people from all around the globe. Tourism is the biggest industry in Sør-Varanger, just like it is in many other places in Northern Finland and North-West Russia. Covid-19 restrictions and closed borders have hit the tourism industry hard, while limitations on gatherings have affected the entire cultural sector.

When tourism and culture suffer most, how can a coalition between art and local tourism strengthen each other and turn global “bad luck” into a “win-win” situation?

We’ve invited experts from the international North to share their experiences of working with art-based tourism, and to discuss new ways of cooperation and co-creation across art and local tourism:

 • Artist collective Dáiddadállu, Dine Fenger Lynge (NO)
 • Art-centerSecond school, Natalia Sidorina (RU)
 • Festival director of Barents Bird Irina Ivanova (RU)
 • Director ofKulturpilot Gry-Anita Kristiansen (NO)
 • Project team ofKarelian Art-Residency Network and Art Tourism (RU)
 • Founder of Snowhotel Kirkenes Kåre Tannvik (NO)
 • Artist, researcher and teacherDr. Maria Huhmarniemi, University of Lapland, Faculty of Art and Design (FI)

The discussion is moderated by Dag Norum from Visit Kirkenes.

As we are truly up north, Moddi, born and raised in Senja and well-known all around Norway and abroad, also weaves a northern yet heartwarming musical framework during the evening.

Featured image: Ksenia Novikova/Norwegian Barents Secretariat

Send this to a friend