MENU CLOSE

Transborder Cafe – The United States of Barents – performance by Amund S. Sveen

Pikene på Broen inviterer til Transborder Café:
The United States of Barents – performance ved Amund S. Sveen

Hva har folk i Barentsregionen felles – bortsett fra følelsen av å bo i utkanten? Hva skjer nå når regionen opplever en potensiell endring fra periferi til sentrum? Er åpningen av det første IKEA-varehuset en avgjørende hendelse i historien om Barentsregionen? Og hvorfor snakker alle engelsk med hverandre?

USB er et performance foredrag som undersøker spørsmål knyttet til lokal, global og nordlig identitet, definisjonsmakt, grenser, det nye politiske og økonomiske fokus på nordområdene, og vår universelle kjærlighet til IKEA. Velkommen til den vidunderlige nye verden i United States of Barents!

USB er en solo performance av og med Amund Sjølie Sveen. USB var en bestilling fra Pikene på Broen, og hadde première under Barents Spektakel i Kirkenes i januar 2007. Det var den første i det som har blitt Amund S. Sveens signatur – en serie av performance foredragene hvor han kombinerer det politiske og det performative. I 2017 blir USB 10 år og vi inviterer alle til å feire jubileet på Verdensteateret.

Transborder Café er en del av 2017 International Association of Curators of Contemporary Art (IKT) Congress, som arrangeres 19.-23. mai i Oslo og Tromsø av OCA og OSLO PILOT, i samarbeid med Polarmuseet, NNKM og andre kunstinstitusjoner i Nord-Norge.

Verdensteateret, Storgata 93B, Tromsø

22/05/17

20:30–22:00

free / gratis

www.usbarents.org

supported by the Norwegian Barents Secretariat

Pikene på Broen are happy to invite you to Transborder Café: The United States of Barents – performance by Amund S. Sveen

What do people in the Barents Region have in common – except the notion of living in the periphery? What happens now when the region experiences a potential change from periphery to center? Is the opening of the first IKEA-store in the region a major event in the history of the Barents? And why is everybody speaking English to each other?

USB – UNITED STATES OF BARENTS is a performance lecture that investigates questions dealing with local, global and northern identity, power of definition, borders, the new political and economic focus on the High North, and the universal love of IKEA. Welcome to the brave new world of the UNITED STATES OF BARENTS!

USB is a solo performance by Amund Sjølie Sveen. It was commissioned by Pikene på Broen and premiered at the festival Barents Spektakel-2007 in Kirkenes. This was the first in the series of performances where he has combined the political and the performative. In 2017 USB turns 10 years old, and we invite you all to celebrate the jubilee at Verdensteatret.

Transborder Café is part of the 2017 International Association of Curators of Contemporary Art (IKT) Congress that is arranged in Oslo and Tromsø in May 19–23rd by OCA and OSLO PILOT, together with the Polar Museum, the Northern Norwegian Art Museum and other art institutions in Northern Norway.

Send this to a friend