MENU CLOSE

The Best Country in the World

Utstilling

23. februar – 2.april

10 – 16 (10 – 15)

Gratis

The Best Country in the World utforsker hvordan vi kan reise på tvers av landegrensene i en tid hvor fri bevegelse ikke har vært mulig. I løpet av det siste året har fire kunstnere fra Karelia i Russland; Artem Starodubtsev, Natalia Loginova, Natalia Egorova og Victoria Kopeikina og fire kunstnere fra Nord-Norge; Janna Thöle-Juul & Malin Lin Nordström, Kristin Tårnes og Trygve Luktvasslimo, deltatt i en digital utvekslingsprosess hvor de har delt informasjon, kontakter, kunnskap og kunstneriske ideer med hverandre. Resultatet er en gruppeutstilling som viser fantasien og kameratskapets kraft, og en linse vi kan oppfatte fjerntliggende steder gjennom.

Utstillingen er et resultat av prosjektet Guidebook to Norway/Russia som har pågått siden Barents Spektakel 2021, initert av kurator og kunstner Sergey Terentyev. Prosjektet har vært inspirert av Pomor-samfunnene langs kysten i Barentregionen, som på 1700-tallet og frem til tidlig på 1900-tallet skapte et felles språk for «russenorsk» gjennom utveksling av varer og tjenester.

I prosessen har kunstnerne ‘guidet’ hverandre gjennom ulike elementer i hverandres land. Hva er de kjente lydene, luktene og stemningene i Karelia? Hvordan kan man ‘bli norsk’ gjennom å prøve å forstå ord og uttrykk i det norske språket? Hva kan man lære om et sted gjennom musikk, poesi, planter, skikker og naturressurser? Hvilke ting kan man finne igjen i en guidebok, og hvilken kunnskap forblir mer skjult?

En direkte webkamera-forbindelse til installasjonen Future Perfect Continuous i Vyhod Media Center i Petrozavodsk, vil gi oss enda et innblikk i prosessene til de kunstneriske verkene som vises.

Utstillingen ble åpnet av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen under Barents Spektakel 2022 og står fram til 2.april.

The Best Country in the World explores the possibilities of how one can travel across borders at a time when free movement has not been possible. Over the past year, four artists from Karelia: Artem Starodubtsev, Natalia Loginova, Natalia Egorova, and Victoria Kopeikina, and four artists from northern Norway: Janna Thöle-Juul & Malin Lin Nordström, Kristin Tårnes, and Trygve Luktvasslimo, have been taking part in a process of digital exchange – sharing information, contacts, knowledge, and artistic ideas together. The result is a group exhibition that shows the power of imagination and camaraderie, and the lenses through which we perceive distant places.

Initiated by curator and artist Sergey Terentyev, the exhibition is a result of the Guidebook to Norway/Russia project that has been ongoing since Barents Spektakel 2021. The project has been inspired by the Pomor communities of the Barents coast, who, in the 1700s, until the early 1900s, created a common language of “Russenorsk” through the exchange of goods and services.

The process has involved the artists ‘guiding’ each other through different elements of each other’s lands – What are the familiar sounds, smells and feelings in Karelia? How does one ‘become Norwegian’ through an understanding of its idioms? What can be learned about a place through its music, its poetry, its plants, customs, and natural resources? What are the things one might find written in a guidebook, and what knowledge remains more hidden?

A direct webcam link to an installation called Future Perfect Continuous in Vyhod Media centre in Petrozavodsk, will also give us an additional insight into the processes of the artistic works on display.

Send this to a friend