MENU CLOSE

Stranger Within: film, forestilling og middag

Foto: Yaniv Cohen

Terminal B

Billett kr. 150,-

Lørdag 20. november

17.00

Dansekunstner og koreograf Mia Habib og danse- og lydkunstner Jassem Hindi har gjennom to år opptrådt hjemme hos folk i Finnmark, i bytte mot en middag eller en kaffe. Disse møtene har nå blitt til forestillingen Stranger Within, som denne kvelden på Terminal B i Kirkenes presenteres om en danseforestilling, filmvisning og et måltid.

Habib og Hindi har på sine reiser i Finnmark utforsket den nordnorske gjestfriheten og blitt tatt imot av lærere, prester, hundeførere, sekretærer og en tidligere politi. I disse møtene gikk de fra å være fremmede som brakte kunsten inn i hjemmene til folk, til å være gjester i noen andres hjem. Underveis har de mottatt gaver, samlet objekter og tatt opp lyd – erfaringene har blitt til forestillingen Stranger Within:

«Stranger Within er søvnens arbeid: Historien utfolder seg, strukturert som en drøm, ved hjelp av kondens, forskyvninger og forstyrrelser. Skjult mellom disse gjenstandene og lydene, ligger en fragmentert forestilling, en sovendes tilstedeværelse. Den er strukturert som en drøm, fortellingen avdekkes gjennom forflytning, fortetting og avbrudd.»

Billetten til kveldens forestilling inkluderer visningen av filmen som dokumenterer kunstnernes mange møter med folk og steder i Nord-Norge, inkludert besøk i Kirkenes, live danseperformance og en felles middag med publikum og kunstnerne.

Dance artist and choreographer Mia Habib and dance and sound artist Jassem Hindi have for two years performed at people’s homes in Finnmark, in exchange for a dinner or a coffee. These meetings have now become the performance Stranger Within, which this evening is presented at Terminal B in Kirkenes as a dance performance, film screening and a meal.

During their travels in Finnmark, Habib and Hindi have explored the northern Norwegian hospitality and been received by teachers, priests, mushers, secretaries, and a former police officer. In these meetings, they went from being strangers who brought art into people’s homes, to being guests in someone else’s home. Along the way, they have received gifts, collected objects and recorded sound – the experiences have become the performance Stranger Within:

“Stranger Within is the work of sleep: the story unfolds, structured like a dream, by means of condensation, displacements and disturbances. Hidden between these objects and the sounds, lies a fragmented performance, the presence of a sleeper. It is structured like a dream, the story is revealed through transfer, densification and interruption.”

The ticket to this evening’s performance includes the screening of the film which documents the artists’ many encounters with people and places in northern Norway, live dance performance and a collective dinner.

Mia Habib. Foto:Tale Hendnes
Jassem Hindi

Mia Habib og Jassem Hindi har samarbeidet om multidisiplinære arbeider siden 2017 under navnet We Insist, i samarbeid med Rani Nair. Arbeidene deres er blitt vist blant annet i de nordiske landene, Syria, Marokko og Mexico.

Mia Habib and Jassem Hindi have been working together since 2007 – using mixed media; time-based, relational, archival, performance and sound art. Their work started under We Insist, a collaboration with Rani Nair. Their work has been shown in the Nordic countries, Syria, Morocco and Mexico, among other places.

Send this to a friend