MENU CLOSE

Riikka Keränen: Tropisme

Utstilling

28. april – 11. juni

10 – 16 (10 – 15)

Gratis

Rikka Keränen kommer tilbake til Kirkenes med en soloutstilling på Terminal B: ‘Tropisme’. Tropisme betegner en retningsbestemt respons på et ytre stimuli, for eksempel i fototropisme, hvor planter bøyer seg mot eller fra lys. Elghår, poser, tråder, pinner, treverk, lim og plast – utstillingen er en skulpturinstallasjon basert på funne materialer fra Keränens egen hverdag; fra hagen, søppelkasser, skogen og reiser. ’Tropisme’ er et resultat av en leken prosess med materialene og handler om trær, røtter, vekst og forfall, livssykluser og om hvordan alt henger sammen.

Riikka Keränen er en billedkunstner fra Ristijärvi i Kajanaland-regionen i Finland. Hun ble uteksaminert med en grad i skulptur fra Kankaanpää School of Fine Art i 2010. Keränens arbeid handler om å leke og tenke i dialog med hele spekteret av verdens materialer. Gjennom sitt arbeid reflekterer kunstneren over den sammenfiltrede naturen mellom mennesker. På årets Barents Spektakel stilte Keränen ut ’From and towards basic elements’ i gågata i Kirkene, en skulpturfamilie laget av leire fra Pasvik, sand fra Grense Jakobselv og Sandnes, hestemøkk fra Jarfjord og halm fra kunstnerens hjemby Karhulankylä i Kainuu, Barentsregionen i Finland.

Utstillingen ‘Tropisme’ åpner torsdag 28. april kl.19.00 med live musikk og pop up-bar! På scenen står det det Helsinkibaserte Elatu Nessa, et soloprosjekt av artisten Rusto Myllylahti. Med en kombinasjon av psykedelisk gitar, chanting, blueshooks og loops med feltopptak, er Elatu Nessa meditativt og beskriver det selv som musikk «for snødekte åkre, ørkendrømmer, ta oppvasken og elske». Mer info på facebook-event. 

Lytt til Elatu Nessa på Soundcloud 

Rikka Keränen returns to Kirkenes with a solo exhibition at Terminal B: ‘Tropisme’. Tropism is a biological phenomenon, indicating growth or turning movement of a biological organism, in response to an environmental stimulus, for example in phototropism, where plants bend towards or away from light.

Moose hair, bags, threads, sticks, wood, glue and plastic – the exhibition is a sculptural installation based on found materials from Keränen’s own everyday life; from the garden, trash cans, the forest and travels. ‘Tropisme’ is the result of a playful process with the materials and is about trees, roots, growth and decay, life cycles and how everything is connected.

Riikka Keränen is a visual artist from Ristijärvi in the Kainuu region of Finland. She graduated with a degree in sculpture from the Kankaanpää School of Fine Art in 2010. Keränen’s work involves playing and thinking in dialogue with the entire spectrum of the world’s materials. Through her work, the artist reflects upon the entangled nature between human and other-than-human worlds.At this year’s Barents Spektakel, Keränen exhibited ‘From and towards basic elements’ in the pedestrian street in Kirkenes, a sculpture family made of clay from Pasvik, sand from Grense Jakobselv and Sandnes, horse manure from Jarfjord and straw from the artist’s hometown Karhulankylä in Kainuu, Barents region in Finland.

The exhibition ‘Tropisme’ opens on Thursday 28 April at 19.00 with live music and a pop-up bar! On stage is the Helsinki-based Elatu Nessa, a solo project by the artist Rusto Myllylahti. With a combination of psychedelic guitar, chanting, blues hooks, and loops with field recordings, Elatu Nessa is meditative and “a soundtrack for snowy fields, desert dreams, for washing dishes and for making love.” More info on facebook event. 

Listen to Elatu Nessa here

Send this to a friend