MENU CLOSE

Nytt styre i Pikene på Broen

Nytt styre i Pikene på Broen as

Sigrid Ina Simonsen fra Harstad, kommunikasjonsleder i Equinor og tidligere fylkesråd for kultur og næring i Troms fylkeskommune, blir ny styreleder i Pikene på Broen as.

Vi ønsker også Hilde Hauan Johnsen fra Tromsø velkommen som nytt styremedlem. Hilde bringer flere ti-år med kunstnerisk erfaring inn i styret og er for tiden professor ved Kunstakademiet i Tromsø og professor II ved Samisk høgskole i Kautokeino.

En av Pikenes kuratorer, Ingrid Valan, Kirkenes, er valgt inn i styret som ansattes representant.

Fra før er følgende styremedlemmer med; kunstner Morten Traavik, Bergen og Audun Celius, Daglig leder Tschudi Logistics, Kirkenes.

– Vi er stolte over å ha et samlet styre med bred kompetanse og erfaring både fra kunst og kulturbransjen, fra næringslivet, organisasjonslivet og fra politikken. Det er viktig for vårt arbeid med det grenseoverskridende profesjonelle kunst og kultursamarbeidet i nord, for satsingen på tverrfaglig samarbeide og utvikling og for å kunne bidra til et sterkt og bærekraftig kunstliv i vår nordligste landsdel.

Kurator og produsentgruppen Pikene på Broen holder til på Kirkenes og er med i den Nordnorske Kulturavtalen. Pikene drifter den årlige internasjonale kunst og kulturfestivalen Barents Spektakel, residencyprogrammet BAR International, prosjekt og visningsrommet Terminal B og gjør en rekke andre prosjekter, gjerne i samarbeide med nasjonale eller internasjonale partnere.

– Vi ser fram til å jobbe sammen med vårt nye styre for å løfte Pikene på Broen videre og bidra til nye samfunnsrelevante prosjekter som styrker både kunstlivet og samfunnet rundt, sier fungerende daglig leder Franziska Kraiczy i Pikene på Broen.

Det nye Pikene styret:

  • Sigrid Ina Simonsen, kommunikasjonsleder Equinor, Harstad, styreleder (ny)
  • Hilde Hauan Johnsen, kunstner, Tromsø, styremedlem (ny)
  • Audun Celius, Daglig leder Tschudi Logistics, Kirkenes, styremedlem
  • Morten Traavik, kunstner/ kunstnerisk leder Traavik.Info, Bergen, styremedlem
  • Ingrid Valan, kurator Pikene på Broen, Kirkenes, ansattes representant (ny)
Send this to a friend