MENU CLOSE

Lyttestasjon9000

Lyttestasjon9000 er et prosjekt av Kurant9000 som samler inn og arkiverer lyden av unge, utemte stemmer i det grenseløse Nord. Under Barents Spektakel 2022 tok noen første episoder til Lyttestasjon9000 form, gjennom møter med folk, omgivelser og lyd i Kirkenes og med sendinger på FM-radio hver dag gjennom festivaluka.

Cyber-punk DYI radio-opera, kulturministerens favorittmusikk, lydkunstneres feltarbeid, musikk, grensekryssende samarbeid og mangelen på et samisk kunstmuseum er blant temaene som episodene rører ved når kunstnerne i Kurant9000 stiller sine spørsmål. Hva er lyden av oss? Hvem er de unge i Kirkenes i dag og hva drømmer de om? Hvordan tolker vi å være grenseløs? Hva er støy? Episodene er nå tilgjengelige på Soundcloud:

Episode 1: Who are we?

En introduksjon av Kurant9000, lyttestasjonen og besøket i Kirkenes. Hvem er de unge som utgjør Kirkenes i dag, og hva drømmer de om? Vi snakker om viktigheten av møteplasser, vi spør hva slags tomrom et queer-sted i grenseland kan fylle gjennom møter med folk som kjemper for de skeive i nord. Episodens lydverk er komponert av Palmi, basert i Gøteborg men vokst opp i Tromsø.

Episode 2: Where does my body end?

Have you ever listened to a Cyber Punk DIY radio Opera? Well, today is the day, we present an episode about extended bodies, we listen to Immortal Souls by Daria Orlova whom currently is doing an online residency on kurant9000.no.

Episode 3: What was that noise?

En sending om – støy, diskommunikasjon og energiforbruk. Ka e støy? Sentralisering og desentralisering. Batterifabrikk i Kirkenes. Å bli forstått eller å bli misforstått. Fra London til Skjervøy, vår gjest er Zatoshi Zlackamoto som i sin musikk utforsker håp i en eksponentiell strømforbrukende verden. Where are we situated? Where have you been?

Episode 4: What is the sound of the circumpolar landscape?

Hva er lyden av Kirkenes, mon tro? Organisten i Kirkenes Kirke besvarer spørsmålet ved å spille på orgelet. Lydkunstner Alexander Rishaug har en praksis der han arkiverer lyden av et landskap i endring. Vi blir med på en impulsiv lydvandring til en brygge i Kirkenes der han gjorde lydopptak fire år tilbake. Er den samme lyden fortsatt der? I samtale med Katarina Barruk og Maja S. K. Ratkje blir vi bedre kjent med Avant Joik-prosjektet, og deres tilnærming til å lage musikk. Vi drøfter lydens forankring i minner, emosjoner og landskap, og Maja og Katarina reflekterer omkring det som skjer mellom dem når de spiller sammen og hvordan dette speiles i lyduttrykket de skaper.

 

Episode 5: Where do we go from here?

Where do we go from here? In the aftermaths of the war in Ukraine, institutions, organizations and initiatives worldwide have ended collaborations with russian artists and artist run initiatives. The world is boycotting like never before. If not even the art can bring us together, and resist sanctions from above, where are we going then? In this episode the Sámi Dáiddáčehpiid Searvi (Samisk Kunstnerforbund) explain how they are fighting for the Sami Contemporary Art Museum in Norway – a 30 year long process of claiming their own institution that will be framing sami art from a sami perspective. We visited Barentssekretariatet and asked them why bodercrossing collaborations are so important in these borderclosing times. We will never forget the last performance at Barents Spektakel, two artists on each their side of the Russian-Norwegian border – Norwegian artist Tine Surel Lange and Russian-Ukraine Pavlo Grazhdanskij. They were supposed to be playing loud sounds to each other across the Pasvikriver, but from the Russian side, there came no sound – we explain the reason why. As a huge crowd met up to listen to the performances, and show their support to the people of Ukraine, Emil Karlsen joiked for the borderlands, listen to the performance in this episode.

 

Under Barents Spektakel 2022, sendte Kurant9000 radio hver festivaldag fra 16.00 – 17.00 på FM 90.00. Lyttestasjonen hadde base på Turisthoteller, og hver dag kunne publikum lytte til radiosendinger, live-opptredener, feltopptak og samtaler. Kurant9000 gjorde blant annet et intervju med kultur- og inkluderingsminister Anette Trettebergstuen.

Kurant9000 er et kunstnerdrevet visningsrom og en møteplass i Tromsø. Gjennom utstillinger og sosiale arrangementer er Kurant9000 en viktig bidragsyter til byens levendekunstscene. Visningsrommet har eksistert siden 2009, og drives i dag kollektivt av Amalie Holthen, Olga Gry Becker, Ellen Vikström, Lea Joakim Hansen Svendby, Matias Frøysaa, Carla Wedderkopp, Anna Näumann og Andrea Conradsen. Les intervju i Hakapik med Kurant9000 og mer om Kurant9000 på deres nettside.

Send this to a friend