MENU CLOSE

Solastalgia 4.0: Forsøksfelt

11.april – 25.mai inviterer vi til utstilling med kunstnergruppen Solastalgia, bestående av Sidsel Bonde, Ann Edvartsen Hay, Åsne Eldøy, Christine Hansen, Skade Henriksen & Andrea Grundt Johns.

Begrepet Solastalgia er utviklet av filosofen Glenn Albrecht. Han beskriver det som «hjemlengselen du har når du fortsatt er hjemme» når nærmiljøet endrer seg på urovekkende måter. Kunstnerne besøker i sin praksis områder preget av mineralutvinning og andre former for menneskelige inngrep. Utstillingen Solastalgia 4.0: Forsøksfelt på Terminal B ser nærmere på de menneskeberørte landskapene i Sør-Varanger og Øst-Finnmark gjennom materialbearbeiding, fotografi, tekst, video og installasjoner.

________________

11.April – 25.May we invite everyone to an exhibition with the artist group Solastalgia, consisting of Sidsel Bonde, Ann Edvartsen Hay, Åsne Eldøy, Christine Hansen, Skade Henriksen & Andrea Grundt Johns.

In their practice, the artists visit areas characterized by mineral extraction and other forms of human intervention. The exhibition Solastalgia 4.0: Forsøksfelt (Solastalgia 4.0: Experimental field) at Terminal B takes a closer look at the human-touched landscapes in Sør-Varanger and Eastern Finnmark through material processing, photography, text, video and installations.

The concept of Solastalgia was developed by the philosopher Glenn Albrecht. He describes it as “the homesickness we feel while still at home”, the pain and longing we feel as we realize the world immediately around us is changing.

Send this to a friend